>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR=MVVM=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<AANTEKENINGEN VAN DE MAAND


Wanneer we hier spreken van 'de Aantekeningen van de Maand', gaat het natuurlijk om de Metrische maand. Dit is de periode van precies vier weken van de Kwaternaire Metrische Wereldkalender die 28 dagen duurt, met uitzondering van Centrale Maand in het midden van het jaar en, eens in de vier jaar, de Late Zuidwestmaand aan het einde van het jaar, die 29 dagen duren (met 'n laatste week van acht dagen). Het is in elk van deze maanden dat een idee, aforisme of stelling die ook als 'citaat' geschikt is, speciale aandacht krijgt in 'n lichtkrantje in de hoofdpagina. Zo'n Aantekening van de Maand kan de ene keer serieus of diepzinning zijn en de andere keer grappig of luchthartig — dat is gewoon niet te voorspellen.

Tot het 57ste jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog (d.w.z., tot en met het jaar 57) werden de Aantekeningen van de Maand in een totaalbestand onder­gebracht. Aangezien dit bestand te lang werd, worden ze nu ondergebracht in bestanden die vier jaar beslaan, dus 52 aantekeningen. Het eerste NTWO-jaar van elk bestand is deelbaar door vier. De verzameling begint met de Aantekening van de 52ste Midden-Zuidoostmaand (toen nog met de Model-naam Zuidelijke Midden-Joel aangeduid).

Op dit moment zitten de volgende zeven dokumenten aan deze tak:
 afdruk zwart op wit 
©MVVM, 58-76 NTWO


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR=MVVM=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

aantekeningen
>=<