>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 ALS MIJN GRAF NOG LEEG IS ... Als mijn graf nog leeg is,
begraaf me dan;
als het graf dat ik begeer al vol is,
kremeer me dan.

Maak 'n evenrichtingsketen van stof,
en leg die over mijn kist;
knip sassafrasbladeren van papier,
en strooi die over mijn baar.
Begraaf me of kremeer me niet
zonder me eerst 'n teken te geven.

Dan zal aandacht de keten te beurt vallen
lang nadat mijn graf gevuld is;
dan zal invloed de bladeren doen leven
lang nadat mijn vuur gedoofd is.Vincent van Mechelen
53.30.6
[MP3, 762 kB
CD-kwaliteit]
[LUISTER NAAR DIT GEDICHT]

Evenrichtingsketen en sassafrasbladeren zijn Modelbegrippen.
Voor de speciale betekenis van de voorvoegsels aan- en in- in
Deze Taal zie eveneens de Vertaalaanwijzingen.
Voor de spelling (van kremeer en 'n) zie de Verantwoording.


©MVVM, 53-66 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

poëzie
>=<