>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
TRANEN OVER DE RAND


'GOD ZIJ MET ONS' --
geen gulden zonder hun Schrift.
'Bij de gratie Gods' --
geen koning zonder hun gunst.
'Allah is groot' --
geen oorlog zonder hun kreet.

Maar emmers plengen zij
over Protestanten en Katolieken in Ierland,
over Joden en Moslims in Israel,
over Moslims en Joden in Palestina,
over Christenen en Moslims in Bosnië,
over Moslims en Christenen in Soedan,
over Sjiieten en Soennieten bij Iran,
over steeds weer steeds meer van hetzelfde.

Tranen om de vele wreedheid daar:
echte tranen die stromen zonder inzicht,
krokodilletranen die vloeien zonder gevoel,
Mariatranen die vallen zonder verband.

Tranen vol zelfgenoegzaamheid hier:
waar ook zij zich het geld toeëigenen,
waar ook zij het openbare verkerkelijken,
waar ook zij de staat van de gemeenschap stelen.

'Staatshoofd voor allen' --
het is hun handschrift niet.
'Overheid voor allen' --
het is hun randschrift niet.

RECHTVAARDIGHEID ZIJ MET HEN.Vincent van Mechelen
51.ZVL
 printing black on white 

©MVVM, 51-66 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

poëzie
>=<