>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZIJ   HELPEN,   ZIJ   MAKEN


Zij helpen de armen.
Zij helpen de vluchtelingen.
Met veel liefde,
en nog meer aandacht van de pers.
Waar komen die vluchtelingen toch vandaan?
Van landen gespleten
door levensbeschouwingen,
de beschouwingen van hen die helpen.
Waar komen die vele armen toch vandaan?
Van landen gespleten
door eigendomsverhoudingen,
de verhoudingen van hen die helpen.
Godsdienstige beschouwingen
waarin het persoonschap van anderen
verkracht wordt.
Obscene verhoudingen
waarbij de waardigheid van anderen
ontvreemd wordt.
Maar de aanhangers helpen de armen
en de volgelingen de vluchtelingen.
Die anderen die zij helpen maken.
Met weinig inzicht,
en nog minder aandacht van de pers.


52.ZEV-61.ZLL
©MVVM, 52-66 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

poezie
>=<