>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
EEN ONDERNEMERSEXPOSITIE


Met  Groene Boekje  en  spellingchecker
gaat  het  heel lekker.  De krachtige k
zit in  kut en karakter,  maar in aktie
en kado  is hij  taboe.  Actie!  Actie!
Waar moet het met onze taal naar toe?

(Vervelend  dat je  door die d, t en dt
word genaait, die kloteletters.  Hadden
ze maar hun eigen zetters.  Dan hoefden
ze die slechts te wenken, zodat ze niet
meer zelf hoefden na te denken.)

Ga nooit met 'n k hun woordbeeld  vers-
toren,  want dan krijg je wat te horen!
Dat is fout en ook aanleiding tot week-
lagen.  "Houd het bij het oude", zullen
ze je dringend vragen.

Ze pakken hun krant met seks en geweld,
geheel officieel gespeld. Er valt niets
te vrezen. "Een succesvolle ondernemer-
sexpositie"?  Dat artikel zullen ze als
eerste lezen.


62.NVJ
©MVVM, 62 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

poezie
>=<