>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=TO=INDEX=/=NAAR=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<VIEWS OF / BEELDEN VAN
BRAZIL(IË)


"Oh, pretty / O, mooi Olinda!"
1
Brennand Museum near/bij Recife
2
Scenery with brook / Landschap met beek
3
Near the old center of / Bij het oude centrum van Joao
    Pessoa
4
Selling art/Kunstverkoop in Ponta Negra
5
Yemanja, goddess of the sea / godin van de
    zee
6
Change marches on / Oprukkende verandering
7

Artistic and Nontourist Pictures of (Northeastern) Brazil
Artistieke en niet-toeristische foto's
van (het noordoosten van) BraziliŽ

 1. "Oh, Pretty Olinda!" / "O, mooi Olinda!"

 2. Brennand Museum near/bij Recife

 3. Scenery with Brook / Landschap met beek

 4. Near the Old Center of / Bij het oude centrum van Joao Pessoa

 5. Selling Art in Ponta Negra / Kunstverkoop in Ponta Negra

 6. Yemanja, Goddess of the Sea / godin van de zee

 7. Change is Marching On / De verandering rukt op

All pictures are M. Vincent van Mechelen's copyright and were taken in Southern Mid-Yule, 60 years after the end of the Second World War. / Alle foto's vallen onder het auteursrecht van M. Vincent van Mechelen en werden genomen in Zuidelijke Midden-Joel, 60 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Click the title of your choice or the picture for a first enlargement and a reduction or further enlargement to 12.5 times its width and height. You will also be able, then, to determine the background (and text) colors by clicking on one of the color bars at the bottom of the page. / Klik op de titel van je keuze of op het plaatje voor 'n eerste vergroting en 'n verkleining of verdere vergroting tot 12.5 keer de breedte en hoogte. Je kunt dan ook zelf de achtergrond-( en tekst-)kleur bepalen door op een van de kleurenstaven onderaan de pagina te klikken. printing black on white 
©MVVM, 60-68 ASWW/NTWO


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=TO=INDEX=/=NAAR=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
main
[TO MAIN DOCUMENT]
document
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

art / kunst
photos / foto's
geogr.
>=<