>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=TO==M=V=V=M==INDEX=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OMSTREEKS 1752 CJDe datum 22 april 1752 van de Gregoriaans-Kristianistische kalender is de oudste datum uit het tot nu toe bekende gedeelte van de stamboom van de familie Van Mechelen-de Bie. Het is op die dag dat Petrus van Mechelen trouwde met Maria de Bont of 'Ron(d)t' in Utrecht. Maar zo'n getal zegt op zich natuurlijk weinig, en daarom volgen hier ter illustratie enige historische feiten uit die tijd. (Naast het feit dan dat de twee waarschijnlijk zeer 'Rooms-Katholiek', d.w.z. Vatikaans-Katoliek, opgevoed waren.)

  • Petrus en Maria wonen in het gewest Utrecht van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Aan het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (begonnen in 1702) is in 1747 net 'n einde gekomen met de komst van Willem IV. Deze was de eerste stadhouder van alle gewesten (naast Utrecht, Holland, Zeeland, Gelderland, Overijssel en Groningen ook Friesland), maar is al weer in 1751 opgevolgd door Willem V, die aanblijft tot 1795

  • Het is de tijd waarin in de Republiek de Orangistische Prinsgezinden tegenover de Staatsgezinden staan. Die laatsten zijn voorstanders van de soevereiniteit, niet van een of ander door geboorte stadhouder of koning geworden individu, maar van de Staten

  • De Oostenrijkse Suksessieoorlog (begonnen in 1740) van Oostenrijk, Engeland en de Nederlanden tegen Frankrijk is net met de Vrede van Aken (in 1748) afgesloten. Nederland had Maria Theresia geholpen en was daardoor met de Fransen in oorlog geraakt, die in 1747 Bergen op Zoom nog ingenomen hadden

  • In 1756 komt er 'n omwenteling der allianties met het begin der Zevenjarige Oorlog, wanneer Oostenrijk, Saksen, Polen, Zweden en Rusland ten strijde gaan tegen Pruisen en Engeland

  • Dat Pruisen ontwikkelt zich tussen 1740 en 1780 onder Frederik II tot 'n grote mogendheid

  • In Engeland is George II van het Huis Hannover koning en het koloniaal bezit in Amerika en Indië wordt uitgebreid, maar Kanada komt pas in 1760, na kapitulatie van de Fransen in Montréal, onder Engels bestuur

  • Frankrijk is nog steeds 'n koninkrijk (tot 1792), met als koning Lodewijk XV van het Huis Bourbon

  • Je zou haast vergeten dat het ook nog eens de tijd is van de Verlichting onder Montesquieu en Voltaire, en van de publikatie (van 1751 tot 1780) van de Encyclopédie (met namen als Diderot, Rousseau en d'Alembert)©MVVM, 51-61 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=TO=INDEX=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina
begin stamboom
>=<