>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Rini van Mechelen en Sonja van Mechelen-de Bie te Amersfoort,
ongeveer 11 of 12 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog

'N   STUK   VAN   M'N   STAMBOOM


Wat het bekende gedeelte betreft, gaat mijn stamboom zeven generaties terug, tot het jaar '1752' van de Christelijke Jaarrekening. Het betreft bijna allemaal familie van mijn vader, want aan die kant is het door mijn vaders vader ooit eens uitgezocht. De gegevens over de voorouders van mijn vader ontleen ik aan 'n kwartierstaat opgesteld door deze Gerardus Adrianus van Mechelen en gedateerd '24 april 1941'.

Op Gerardus' kwartierstaat komen enkele vermeldingen voor over Van Mechelens uit eerdere tijden. Deze aantekeningen zijn, naast andere, terug te vinden in 'n speciaal dokument met informatie over min of meer historische figuren of randfiguren met een van de achternamen uit mijn stamboom. (Hoewel er geen nadere gegevens bekend zijn over enige genealogische relatie van deze personen met hedendaagse Van Mechelens.) Bovendien hangt er aan deze stamboomtak 'n blad met 'n achternamenoverzicht en algemenere informatie over de families Maigret, Van Doorn, Van Esch en Vlaming.

Ik laat de stamboom van de familie Van Mechelen-de Bie bij mijzelf beginnen en gebruik de jaartelling die in het (Neder)land van de tijd waarom het gaat gebruikelijk was. Hetzelfde geldt voor de wereldbeschouwelijke overtuiging die de voorouder in kwestie werkelijk had of die aan die persoon toegeschreven werd door anderen, met name de kerk of de staat.

Er wordt hier met opzet geen direkte verbinding naar het jaar 1752 CJ gelegd. Om er zo snel mogelijk te komen moet je steeds bij de naam van de vader verder naar beneden gaan. Als je bij het einde bent, volgt nog 'n overzichtje van de politieke situatie ten tijde van Petrus en Maria. Zulk soort additionele informatie komt ook op andere plaatsen voor.

De eigenlijke stamboom bestaat uit ouderwetse, niet-grafische 'kaartjes' uit het tekstbrowsertijdperk, al of niet ingebed in 'n modern, grafisch kader. Het eerste kaartje, op nivo 1, is dat van ondergetekende,

M. Vincent van Mechelen

 afdruk zwart op wit 
©MVVM, 51-74 NTWO


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina
>=<