>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<HET BEGIN VAN 'N NIEUW HUIS EN 'N NIEUWE DATERING


Met de bouw van dit 'huis' werd 51 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog begonnen. Hoewel die laatstgenoemde gebeurtenis niet direkt relevant is in de huidige kontekst, is het 'n gebeurtenis van grote internationale betekenis en door allen erkend als echt plaats gevonden hebbend, ongeacht godsdienstige, niet-godsdienstige of politieke overtuiging.

'n Jaar zoals 51 NTWO wordt hier in alle dokumenten gebruikt als onderdeel van 'n vijfcijferige kode van drie getallen om de datum aan te geven. Het eerste getal is het jaarnummer, het tweede het weeknummer en het derde het (week)dagnummer. Terwijl het jaarnummer min of meer inklusief is omdat het niet gebaseerd is op een of andere religieuze etnisch-, territoriaal- of anderszins eksklusivistische kalender, zijn de week- en dagnummers zonder meer neutraal-inklusief, omdat zij zijn gebaseerd op de waarlijk wereldwijde en wereldwijd relevante Kwaternaire Metrische Kalender. De datum van vandaag is elke dag in Deze Taal beschikbaar, en ook de mogelijkheid om iedere willekeurige Gregoriaanse dag vanaf het eerste volledige jaar NTWO te konverteren. Verdere informatie over het wordt in This Language in het gebouw van TRINPsite gegeven.

Mocht er iemand beweren of denken dat het abnormaal is 'n bestaande jaartelling op wereldbeschouwelijke gronden te verwerpen en op je eentje, of in 'n kleine groep, 'n alternatieve jaartelling te gebruiken, dan is dat iemand die slaafs en trouw de jaartelling volgt --en dit als doodnormaal opvat-- van iemand die de bestaande jaartelling op wereldbeschouwelijke gronden verwierp en op z'n eentje 'n alternatieve jaartelling gebruikte. Die iemand was Dionysius Exiguus, oftewel Dennis de Korte. Het is in de Kristianistische jaartelling van Exiguus dat het jaar 51 NTWO voorgesteld zou gaan worden als 'Anno Domini 1996'.

Amen!©MVVM, 51-61 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

datering
>=<