>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<HET RANDSCHRIFT OP DE NEDERLANDSE EURO
Vervolgonderdeel 6


KAPING EUROPESE GRONDWET MISLUKT


De beschamende poging van de Nederlandse en Poolse regering om de nieuwe Europese grondwet eksklusief voor de judeo-kristianistische religies te kapen is gelukkig mislukt. In de preambule van de grondwet zal nog wel naar 'de kulturele, religieuze en humanistische tradities van Europa' worden verwezen, maar deze ook weinig verheffende kategoriehutspot is tenminste niet zo stuitend als waar de huidige Nederlandse regering, met Balkenende als premier en Zalm als vice-premier, op aangedrongen heeft. Deze CDA-VVD-D'66-regering wilde 'n ekspliciete verwijzing naar haar god en het joodse en christelijke geloof. (Dit zonder gelijkwaardige verwijzing naar die derde Abraham-religie, laat staan naar enige duidelijk niet-religieuze, niet-teocentristische wereldbeschouwelijke overtuiging.)

Beide landen lieten zich tot dit staaltje van staatsreligionisme (ver)leiden door het meest totalitaire en seksistische land van het Europese kontinent, namelijk het Vatikaan. En, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, mogelijk ook door 'n andere niet-demokratische grootheid. (Zie boven.) De pseudoliberalen van VVD en D'66 zijn hier in meegegaan, en derhalve naast de hoofdverantwoordelijke Balkenende (die al helemaal nooit het fatsoen zou kunnen opbrengen om burgers met een niet-christelijke wereldbeschouwing van staatswege als gelijken te behandelen of te gaan behandelen) mede verantwoordelijk voor deze Nederlands-Poolse eksklusiveringspoging. Zij vergeten en verdringen daarbij bovendien de uiterst negatieve maatschappelijke kanten van de christelijke traditie in Europa (en daarbuiten), zoals haar antisemitisme dat geleid heeft tot de Holocaust en de vervolging van andersdenkenden met als kultureel dieptepunt de verbranding van wetenschappers tijdens de Inkwisitie.

Wat zijn dat voor landen die zo nodig de Europese Unie wilden misbruiken voor judeo-christianistische en teocentristische propaganda? See for yourself:
Nederland -- Van heel de Europese Unie en Noord-Amerika samen een van de minst demokratische landen: zonder gekozen, of zelfs maar op enigerleiwijze demokratisch benoemd, staatshoofd; zonder gekozen minister-president; zonder 'n rechtstreeks gekozen Eerste Kamer; zonder gekozen gouverneurs ('Commissarissen der Koningin'); zonder gekozen burgemeesters.
Polen -- 'n Land dat na de val van het kommunisme de ene vorm van totalitarisme heel hard aan het vervangen is door de andere. Vele Vatikaans-Katolieken daar zouden het nu zalig vinden om in 'n op 'Roomse' leest geschoeide totalitaire staat te wonen.

(Volgens de International Herald Tribune heeft Frankrijk aan Polen aangeboden om God toch nog in de preambule van de nieuwe grondwet te smokkelen in ruil voor Poolse steun voor de door de Fransen gewenste kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Kommissie. Als dit gerucht waar is, en het inderdaad zo gebeurd was, zou dit wel 'n heel bedroevend voorbeeld van heilige koehandel zijn geweest.)

Euroskeptici moeten tenminste een ding toegeven: de Europese Unie is namelijk misschien ook nog in staat enige bescherming te bieden voor burgers in landen die zonder die Unie steeds verder zouden kunnen afglijden naar 'n teokratisch (en/of totalitair-monarchistisch) systeem!

59.EVM

Naschrift:
KAPING EUROPESE VLAG WEL GELUKT

De vlag van de Europese Unie toont twaalf gouden sterren in 'n cirkel. Die sterren vertegenwoordigen niet de lidstaten. Volgens de uitleg die de burgers van Europa geacht worden te slikken, staat het getal twaalf symbool voor perfektie --je zou dan verwachten-- volledigheid --je zou dan het getal verwachten dat hoort bij het maksimaal mogelijke aantal Europese landen, of anders sterren-- en eenheid --je zou dan het getal een verwachten--. (Als de politici en ambtenaren dit verhaal zelf werkelijk geloofden, waarom hebben zij het dan niet bij twaalf lidstaten gelaten?)

De ware inspiratiebron van de ontwerper van de huidige officiële vlag van de Europese Unie was evenwel Maria, Heilige Maagd der Vatikaans-Katolieken, die in 'n 'verschijning' op de Rue du Bac te Parijs 'opdracht' gegeven zou hebben 'n medaille voor haar te ontwerpen waarin ze 'n krans van twaalf sterren rond haar hoofd heeft (het aantal sterren waarmee ze in de Bijbel ook geportretteerd wordt). Als klap op de vuurpijl werd dit ontwerp ook nog eens door de Raad van Europa aangenomen op de jaarlijkse feestdag voor deze supernaturalistische Maagd!

Zal de Europese Unie door dik en dun blijven vasthouden aan haar onzinnige en religionistische vlag? Of zal zij bereid zijn deze te vervangen door 'n zinnige en inklusieve vlag? Met zo'n Gloire de Marie, oftewel Mariakrans, valt er voor Europa voorlopig niets te vlaggen.

Geen Mariakrans als vlag
Voor 'n Europa vrij van staatsreligionisme
Pour une Europe sans religionisme d'état
For a Europe free from state religionism

64.LNW

[Naar vervolgonderdeel 7]
©MVVM, 59-64 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

zaken
Euro
>=<