>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


RETEKOOL EN LUIERWERK

'N ARTIKEL IN DEEUWIGHE VOLCSCOURANTWEBLOGGER   OVERSCHRIJDT   GRENZEN
Van onze speciale Internetverslaggever


    In Deeuwighe Volcscourant van 26 juni 2004 stond hier een beschrijving van de site Retecool.com. De maker van die weblog werd door ons toen voorgesteld als 'Reet'. Op MVVM-sijt [sic] van Vincent van Mechelen verscheen niet lang daarna een document waarin ons verweten werd de echte naam van deze persoon niet aan onze lezers bekend te kunnen, willen of durven maken. Dat was natuurlijk geenszins het geval en wij laten degenen die daarin geïnteresseerd zijn alsnog graag weten dat achter 'Reet' de weblogger Hubert Roth uit Rotterdam schuilgaat.
    Inmiddels is er tussen Roth en Van Mechelen een conflict gerezen, niet alleen over de betreffende webpagina, maar in het bijzonder over een zogenaamde 'FotoFuckVrijdag' waarin Roth, alias Reet, gebruik maakt van een van het Internet gehaalde foto van de ouders van Vincent van Mechelen. Het was op zichzelf al discutabel genoeg dat Roth/Reet en de zijnen die foto (zie onder) misbruikten om Van Mechelen of zijn ouders belachelijk te maken, daar die laatsten al tientallen jaren dood zijn en niets met de ruzie of vijandschap tussen Hubert en Vincent van doen hebben. Vincents ouders werden ook nog eens verbaal op Retecool met schunnigheden overladen.
    Toen Van Mechelen van Roth eiste dat hij de betreffende 'fotofuck' zou verwijderen, is dat inderdaad gebeurd op 12 juli jl. Nog diezelfde middag stond echter ene Damien de Vries op die met 'n veel ergere 'fotofuck' aankwam. Hierin werd Vincent van Mechelens moeder met een exemplaar van Mein Kampf in haar handen afgebeeld en was achter zijn vader opeens een portret van Hitler opgehangen.
    Van Mechelen heeft nog contact met de politie te Amsterdam opgenomen, maar het kwam erop neer dat er met een aangifte hoogst waarschijnlijk verder niets gedaan zou (kunnen) worden, mede gezien het feit dat de zaak zich buiten Amsterdam afspeelt. Hij heeft toen De Vries in een half-serieuze, half-ludieke actie de hoofdprijs van de 'Retecool-Uitschijters- uitschotprijzen' toegekend. Terwijl hij tegenover Roth/Reet nog relatief mild was geweest, noemde hij De Vries "uitschot in optima forma". Van Mechelens vader heeft namelijk in het verzet gezeten en zijn moeder, die toen twee kleine kinderen had, heeft in de Hongerwinter onder de nazi's moeten lijden.
    Van Damien de Vries werd vanaf dat moment niets meer vernomen. Althans, niets meer onder die naam, want Van Mechelen ontdekte dat er achter een zekere Carpe Noctem dezelfde persoon schuil ging als Damien de Vries.
    Na die ontdekking begon Van Mechelen zich evenwel te realiseren dat een persoon die op Retecool rondwaart onder twee verschillende namen, net
Hubert Roth
Hubert Roth alias Reet alias ...

zo goed op Retecool zou kunnen rondwaren onder meer dan twee verschillende namen. Dit gebeurde op een moment dat bij hem op grond van textuele en technische analyses bepaalde vragen waren gerezen waar hij vooralsnog niet veel over kan of wil loslaten.
    Uw verslaggever is evenwel inmiddels zelf op verder onderzoek gegaan, en is tot de conclusie gekomen dat achter Damien de Vries, alias Carpe Noctem, en Hubert Roth, alias Reet, inderdaad één en dezelfde persoon schuil moet gaan. Dit betekent dat Hubert Roth, die zijn boekje te buiten ging met zijn FotoFuckVrijdag-foto dus wel die foto weer verwijderd heeft, maar dat hij vervolgens nog dezelfde dag onder een andere naam met een 'fotofuck' gekomen is van Van Mechelens ouders die nog veel smadelijker was.
    Toen Hubert Roth de autopsiefoto's van de door Marc Dutroux vermoorde Belgische meisjes op Retecool publiceerde, bleek hij zijn grenzen al niet te kennen, doch uit deze zaak blijkt ook weer overduidelijk dat 'de Internetpooier' (zoals hij zichzelf placht te noemen) nog steeds geen grenzen kent.
    Vincent van Mechelen bereidt zich voor op een civielrechtelijke procedure tegen Hubert Roth, doch wat 'Damien de Vries' heeft gepresteerd is een misdaad, een zaak voor politie en justitie dus. Menigeen zal zich afvragen hoeveel Reet nog ongestraft kan (laten) uithalen. Wie zijn billen brandt, moet immers zitten, al is het maar op de retepijnlijke blaren.
Het echtpaar Van
        Mechelen-de Bie
De door H. Roth c.s. misbruikte foto van het echtpaar Van Mechelen-de Bie, ca. 1956


©MVVM, 59-78 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

zaken
Retecool
>=<