>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<RETEKOOL EN LUIERWERK
Vervolgonderdeel 14


LAAT DE KLAROENEN NU SCHALLEN


Nu de militaire Slag in het Kafveld gestreden is en in mijn voordeel beslist, zullen alle ogen gericht zijn op het komende Reetproces. Zoals ik al schreef, is dit juridische onderdeel van het Retecool/MVVM-konflikt het minst interessant, maar toch moet ik het volledigheidshalve bespreken. Het is het minst interessante onderdeel van het verhaal, omdat de loop der gebeurtenissen op dit vlak volledig van tevoren bepaald is. Voor degenen die nog twijfelen volgt hier het bewijs.

 1. Vincent neemt 'n advokaat
  Als dat niet al lang gebeurd is, neemt Vincent van Mechelen 'n dure advokaat ter hand, eentje die gespecializeerd is in dit soort zaken. Degeen die hiervoor het eerst in aanmerking komt is Alain Berenboom, die ook de ouders van de vermoorde Julie en Melissa heeft bijgestaan in het misbruik van de autopsiefoto's van hun kinderen.
 2. Er komt 'n rechtszaak tegen Hubert
  Het spreekt vanzelf dat ik mij beperk tot mijn rechtszaak tegen Hubert Roth. Hierin zal deze natuurlijke persoon onherroepelijk veroordeeld worden op grond van Artikel 271 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.
 3. Hubert komt er vanaf met 'n boete
  Daar de schade van 'n weken- of zelfs maandenlange afwezigheid op met name de vrijdagen voor hemzelf en voor de webkultuur van Nederland te groot zou zijn, wordt Hubert Roth geen gevangenisstraf opgelegd. In plaats daarvan moet Persoon Roth dokken: ten minste 1125 euro (de helft van het maksimum), indien er geen enkele band noch overleg is geweest tussen hem en 'Damien de Vries', en ten hoogste (wat Artikel 271 betreft) 2250 euro, indien er inderdaad sprake is geweest van 'n persoonlijke relatie of zelfs identiteit tussen die twee.
 4. Reet betaalt de boete niet (zelf)
  Hubert Roth, inmiddels weer "Reet" geheten, laat weten niet in staat te willen zijn zulk 'n bedrag op te kunnen wensen te brengen.
 5. Reet verzoekt Francisco van Jole
  Aangezien onze veroordeelde het niet kan riskeren alsnog zijn vrije vrijdagen te verliezen, verzoekt Reet Francisco van Jole 'n inzamelingsaktie onder de gebruikers van Retecool op touw te zetten. Degenen die dit hoogst onwaarschijnlijk en daarom 'n zwakke schakel in mijn bewijsvoering mochten vinden, hebben het begin van dit dokument niet goed (of misschien zelfs helemaal niet) gelezen. Het is namelijk precies zo al eerder gebeurd. Zie de zaak van de autopsiefoto's.
 6. Francisco van Jole laat zich niet verzoeken
  Op Reets verzoek aan Van Jole antwoordt deze terecht dat 'n dergelijke kollekte in het geheel niet zijn taak is, omdat het immers Reet en zijn vrienden zijn die iets op Internet doen wat weer verkeerd uitpakt. Zie de zaak van de autopsiefoto's.
 7. Vincent doorbreekt de patstelling
  De patstelling die nu ontstaan is, kan alleen doorbroken worden als Machiel Vincent van Mechelen-de Bie zelf dan maar aanbiedt om de inzamelingsaktie onder de leden en eventuele andere gebruikers van Retecool te houden. Uiteindelijk bevindt Vincent zich aan de rand van het kafveld niet al te ver van die leden vandaan, die onder de huidige omstandigheden ook gemakkelijk te benaderen zijn.
 8. Vincent trekt 'n konklusie
  Na het voorgaande stapsgewijs grondig doorgenomen te hebben, ziet Vincent van Mechelen, net als ieder ander redelijk denkend mens, vervolgens in dat de stappen 1 t/m 7 net zo goed overgeslagen kunnen worden, en dat de inzamelingsaktie veel beter meteen van start kan gaan.

Ergo: het is zo langzamerhand de hoogste tijd voor 'n inzamelingsaktie.

De Retecoolers in het kafveld zijn de eersten die van de komende aktie op de hoogte gesteld moeten worden. Laat de klaroenen nu schallen! Ze kunnen er niet meer omheen!

59.ZML.19

[Naar vervolgonderdeel 15]
©MVVM, 59-67 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

zaken
Retecool
>=<