>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
           
  Kies voor de Metrische Wereldkalender en lees Het Joelfeest der Kalkoenen 

G O E D   N I E U W J A A R *
aan het begin van het

METRISCHE KALENDER

•  'n mondiale kalender wereldwijd
•  etnisch en anderszins inklusief
•  zo metriek en modern als de meter
•  zo natuurlijk en oud als de natuur
•  op transparante wijze eeuwigdurend

* 'n goed nieuw jaar, goed voor jezelf en voor anderen
mvvm.net: indeks, hoofdpagina, datering, vertaling, spelling
           
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
mvvm.net/Tong/DzT/Tijd/Nieuwjrk.HTM ©Copyright M. Vincent van Mechelen, 56-71 aSWW
mag van deze kaart 'n volledige afdruk worden gemaakt voor niet-kommerciële doeleinden.


Deze kaart is ook beschikbaar in This Language en gedeeltelijk in Zhezhong Yuyan