>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<DATERING EN KAARTEN


Om aan de behoefte te kunnen voldoen kultuurprodukten zoals de pagina's van dit webterrein duidelijk in de tijd te kunnen plaatsen is een of ander dateringssysteem vereist. Op deze planeet ligt als eenheid voor 'n min of meer natuurlijke chronologie het aardse zonnejaar het meest voor de hand. Zo'n chronologie moet dan twee dingen vastleggen:

  1. het nummer van of de kode voor het jaar
    Bij gebrek aan beter, zolang het Inklusieve Tijdperk nog niet aangebroken is, wordt op dit moment daarvoor het aantal jaren genomen dat begonnen is na (de eerste zonnewende die volgde op) het einde van de Tweede Wereldoorlog. (Het jaarnummer is derhalve gelijk aan 'n rangtelnummer: 1 voor het eerste jaar, 2 voor het tweede jaar, enzovoort. Er is geen jaar 0.)
  2. het nummer van of de kode (en naam) voor de dag van het jaar
    Hiervoor wordt de monocyklische Kwaternaire Metrische Wereldkalender gebruikt i.p.v. 'n historisch misbaksel zoals de tot nu toe meest gebruikte Gregoriaans-Kristelijke Kalender, 'n produkt van de religieus-imperiale geest. (De Metrische Kalender maakt gebruik van maar een cyklus: het zonnejaar, waar de weken 'n integraal onderdeel van uitmaken. De Gregoriaanse Kalender is gebaseerd op de jaarcyklus en 'n daaraan volledig ongerelateerde weekcyklus.)

De onderstaande pagina's, kaarten en agenda hebben speciaal betrekking op deze nieuwe jaartelling en de Metrische kalender, op een na, die gaat over de oude, Kristianistische jaartelling ontwikkeld door Exiguus:

TRINPsite biedt in This Language:

  • (Het jaar-week-dag-stelsel)
  • voor elk jaar voor iedereen op Aarde
    (vrij van supernaturalistische en eksklusivistische vermeldingen)

Alle MVVM-pagina's laten twee datums zien, gescheiden door 'n streepje, achter de sijtnaam MVVM bovenaan links. De eerste datum is die van de dag waarop de pagina voor het eerst op het Internet verscheen en de tweede die van de dag waarop de pagina voor het laatst gewijzigd werd, althans wat de zichtbare tekst betreft. De datums bestaan uit kodes van drie nummers: 12.34.5. Het eerste nummer heeft betrekking op het jaar, gerekend vanaf het einde der Tweede Wereldoorlog; het tweede en derde op de week en de dag van de week volgens de Metrische Wereldkalender.

In talen die in tenminste een opzicht veel logischer of konsekwenter zijn dan de traditionele variant van Deze Taal krijgt elke maand van het jaar 'n numerieke naam (Maand Een of Eerste Maand, Maand Twee of Tweede Maand, enzovoort), ongeacht de gebruikte kalender. Zo'n naam mag ook gegeven worden aan 'n maand van de Metrische Wereldkalender, doch het onderscheidt 'n Metrische maand niet van een van de maanden van de gewoonlijk misvormde, zo niet eksklusivistische kalenders die tegelijkertijd of in het verleden in gebruik zijn of waren op dezelfde plaats of elders. (Bovendien zou 'n naam als Eerste Maand gemakkelijk verward kunnen worden met de eerste maand van 'n reeks die niet met 'Eerste Maand' begint, afhankelijk van andere karakteristieken van de betreffende taal.) Het is daarom zeer waardevol om alternatieve namen voor de maanden te hebben, die alleen op de Metrische Wereldkalender van toepassing zijn. Zulke namen zijn al gekreëerd voor Zhezhong Yuyan. Omdat de morfemen Yule/Joel en Lent in die taal niet bestaan (of 'n afwijkende betekenis aan het morfeem voor de lente zou geven), zijn zij vervangen door Oost and West in wat we in Deze Taal "de kompasnamen van de Metrische maanden zullen noemen.

Vanaf 62.51.2 worden de letterlijke vertalingen van de typisch Metrische namen in Zhezhong Yuyan ook gebruikt in Deze Taal voor universele, niet-wereldbeschouwelijke doeleinden. De namen met Yule (Joel), Equinoctial (Evening) en Lent, zoals geïntroduceerd in het (Model der Neutraal-Inklusiviteit) zullen gebruikt blijven worden in 'n meer formeel of zelfs plechtig verband. De overeenkomst tussen de kompasnamen en de specifiek neutralistische Model-namen en afkortingen is als volgt:

WKN MND KOMPASNAAM MODEL-NAAM
1-4 1 Vroege Noordoost (VNO) Noordelijke Vroege Joel (NVJ)
5-8 2 Midden Noordoost (MNO) Noordelijke Midden Joel (NMJ)
9-12 3 Late Noordoost (LNO) Noordelijke Late Joel (NLJ)
13-16 4 Vroege Noordwest (VNW) Noordelijke Evening (NEV)
17-20 5 Midden Noordwest (MNW) Noordelijke Midden Lent (NML)
21-24 6 Late Noordwest (LNW) Noordelijke Late Lent (NLL)
25-28 7 Centrale Maand (CEN) Evenaarsmaand (EVM)
29-32 8 Vroege Zuidoost (VZO) Zuidelijke Vroege Joel (ZVJ)
33-36 9 Midden Zuidoost (MZO) Zuidelijke Midden Joel (ZMJ)
37-40 10 Late Zuidoost (LZO) Zuidelijke Evening (ZEV)
41-44 11 Vroege Zuidwest (VZW) Zuidelijke Vroege Lent (ZVL)
45-48 12 Midden Zuidwest (MZW) Zuidelijke Midden Lent (ZML)
49-52 13 Late Zuidwest (LZW) Zuidelijke Late Lent (ZLL)


De Noordelijke maanden lopen van week 1 tot 24, de Zuidelijke maanden van week 29 tot 52. Zij omvatten geen van de vier centrale weken, omdat de Centrale Maand of 'Evenaarsmaand' noch 'n Noordelijke noch 'n Zuidelijke maand is. Het Noordelijk halfjaar loopt echter wel van week 1 tot 26, en het Zuidelijk halfjaar van week 27 tot 52. Deze halfjaren zijn beide 26 weken lang.

De Noordoost-maanden lopen van week 1 tot 12; deze periode is dezelfde als 'Noordelijke Joel'. Het Noordoostkwartaal loopt echter van week 1 tot 13, aangezien alle vier kwartalen precies 13 weken lang zijn. De Noordwest-maanden lopen van week 13 tot 24; deze periode is dezelfde als 'Noordelijke Lent'. Het Noordwestkwartaal loopt van week 14 tot 26. De Zuidoost-maanden lopen van week 29 tot 40; deze periode is dezelfde als 'Zuidelijke Joel'. Het Zuidoostkwartaal loopt van week 27 tot 39. De Zuidwest-maanden lopen van week 41 tot 52; deze periode is dezelfde als 'Zuidelijke Lent'. Het Zuidwestkwartaal loopt van week 40 tot 52. afdruk zwart op wit 

©MVVM, 57-76 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina
>=<