>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=TO=INDEX=/=NAAR=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<SCHILDERIJEN VAN / PAINTINGS BY
RIEN VAN MECHELEN
(Marinus Klaas van Mechelen)
Portrait Sonja
1
Portrait Vincent
2
Disastrous Flood
3
Creole Woman at Table
4
Resistance
5
Spanish Well
6
Veiled
7


 1. Portret Sonja / Portrait Sonja (1946-50, 30x40cm)
 2. Portretje Machiel / Portrait Vincent (ca. 1950, 30x40cm)
 3. Watersnoodramp / Disastrous Flood (1953?, 60x80cm) 1
 4. Creoolsche aan Tafel / Creole Woman at Table (1948 of/or later, 60x80cm)
  Curaçaose Arbeider / Worker from Curaçao (1948 of/or later, 60x80cm)
  [Curaçao (vrouw/woman): geen titel / no title] (1948 of/or later, 40x60cm)
  [Curaçao (mannen/men): geen titel / no title] (1948 of/or later, 80x100cm) 2
  Kaartspelers op Curaçao / Curaçao People Playing Cards (1954, 50x60cm)
  'De Drie Gebroeders' / 'The Three Brethren' (1954, 60x40cm) 3
  Vlaams Landschap / Flemish Landscape (1954, 100x70)
  Vissenfantasie / Fancied Fish (1954, 60x80cm)
 5. Verzet / Resistance (1955, 90x122cm)
 6. Spaanse Bron / Spanish Well (1955 of/or later, 60x90cm)
 7. Gesluierd / Veiled (1957, 90x60cm)
  [Haan / Rooster: geen titel / no title] (?, 40x30cm)
  [Zonnebaadsters / Sunbathers: geen titel / no title] (?, 110x50cm) 1
  Spinster van de Levensdraad / Spinner of the Thread of Life (?, 70x40cm)
  [Portret Onbekende / Portrait Unknown: geen titel / no title] (?, 17x24cm) 4

Klik op de onderstreepte titel van je keuze of op het plaatje voor 'n vergroting van 10 keer de breedte en hoogte. (Afbeelding 3 kan nog verder vergroot worden, tot 20 keer.) Je kunt dan ook zelf de achtergrond-( en tekst-)kleur bepalen door op een van de kleurenstaven onderaan de pagina te klikken. / Click the underlined title of your choice or the picture for an enlargement of 10 times its width and height. (Image 3 can be further enlarged, till 20 times.) You will also be able, then, to determine the background (and text) colors by clicking on one of the color bars at the bottom of the page.

Bekijk ook de schilderijen van / Have a look, too, at the paintings by Sonja van Mechelen-de Bie. (En eventueel nog het enige schilderij van / And possibly also the only painting by Vincent van Mechelen.)
1   Dit schilderij is niet voltooid / This painting was not finished
2 Met de Nederlandse hond van de schilder / With the artist's Dutch dog
3 Bergen op / Mountains in Curaçao
4 Ik weet niet zeker of dit 'n schilderijtje is van / I am not sure whether this is a painting by Rien van Mechelen


 printing black on white 
©MVVM, 55-66 NTWO/ASWW


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=TO=INDEX=/=NAAR=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina
main
[TO MAIN DOCUMENT]
document

schilderijen / paintings
>=<