>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=TO=INDEX=/=NAAR=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<SCHILDERIJEN VAN / PAINTINGS BY
SONJA VAN MECHELEN
(Sonja Margaretha van Mechelen-de Bie)
Three Ladies in a Park
1
The Mountains of the Mind
2
Autumn Morning
3
The Alliance of Cathedrals
4
Explorations in the North
5
Harmony
6
Detached from the Earth
7


 1. Drie Dames in 'n Park / Three Ladies in a Park (1952, 24x30cm)
  De Vreugde van het Blauw / The Joy of Blueness (1968, 60x80cm)
  Gelukkige Herfst / Happy Autumn (1968, 80x50cm)
 2. Het Gebergte van de Geest / The Mountains of the Mind (1969, 70x80cm)
  Ode aan / Tribute to Anderson (1969, 50x70cm)
 3. Herfstmorgen / Autumn Morning (1969, 100x70cm)
  De Hoop van het Lot / The Hope of Fortune (1970, 35x45cm)
 4. Het Verbond der Katedralen / The Alliance of Cathedrals (1970, 60x80cm)
  Begrensd Bestaan / Finite Existence (1970, 60x70cm)
 5. Verkenningen in het Noorden / Explorations in the North (1970, 120x90cm)
  Groei en Bloei / Growth and Bloom (1972, 50x60cm)
 6. Harmonie / Harmony (1972, 40x50cm)
  [RV: geen (volledige) titel / no (full) title] (1973, 50x70cm)
 7. Los van de Aarde / Detached from the Earth (1975, 60x50cm)

Klik op de onderstreepte titel van je keuze of op het plaatje voor 'n vergroting van 10 keer de breedte en hoogte. (Afbeeldingen 1, 4, 6 en 7 kunnen nog verder vergroot worden; tot 20 keer.) Je kunt dan ook zelf de achtergrond-( en tekst-)kleur bepalen door op een van de kleurenstaven onderaan de pagina te klikken. / Click the underlined title of your choice or the picture for an enlargement of 10 times its width and height. (Images 1, 4, 6 and 7 can be further enlarged; till 20 times.) You will also be able, then, to determine the background (and text) colors by clicking on one of the color bars at the bottom of the page.

Er is 'n aparte pagina voor de gedichten van Sonja van Mechelen / Sonja van Mechelen's poems are in Deze Taal only.

Bekijk ook de schilderijen van / Have a look, too, at the paintings by Rien van Mechelen. (En eventueel nog het enige schilderij van / And possibly also the only painting by Vincent van Mechelen.) printing black on white 
©MVVM, 55-70 NTWO/ASWW


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=TO=INDEX=/=NAAR=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina
main
[TO MAIN DOCUMENT]
document

schilderijen / paintings
>=<