|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MVVM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|
|                               |
|                               |
| S t a m b o o m  N i v o  VII               |
|                               |
| NAAM:    Elisabeth (Elizabeth) van Es(ch) / van Nes    |
| GEDOOPT:  26 mei 1762 in kerk Achter Clarenburg te Utrecht |
| OVERLEDEN: 28 augustus 1841 te Utrecht           |
| MOEDER:   Josina van der Meyde               |
| VADER:   Stephanus van Es                 |
| HUWELIJK:  7 februari 1784 te Utrecht voor Schepenen met  |
|       Cornelius van Mechelen (7 januari 1784 volgens  |
|       klapper Roomsche kerken in de Walsteegkerk)   |
| WOONADRES (?): Tollesteegpad (of -poort?)          |
| WERELDBESCHOUWING: O.R.K.                  |
| FAMILIEGESCHIEDENIS: zie het Achternamenoverzicht      |
|                               |
|                               |
|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MVVM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|
>=<
indeks
[NAAR INDEKS]
hoofdpagina
begin stamboom
kind van E. v. E.
>=<