>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR=MVVM=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OVERZICHT VAN ACHTERNAMEN


Naast de achternamen Van Mechelen en De Bie komen in de stamboom van de familie Van Mechelen-de Bie o.a. de volgende achternamen voor:

  • Maigret patrilineair, t/m Deliana Helena (1866)
  • Van de Kamp zowel matrilineair, t/m Evertje (1979), als patrilineair, t/m Jantje (1915)
  • Van Door(e)n patrilineair, t/m Hendrica (1786)
  • Van Es(ch) patrilineair, t/m Elisabeth (1841)
  • Vlaming patrilineair, t/m Geertruida (1942)

'n Noord-Amerikaanse genealogische instelling beweert de achternamen Maigret, Van Doorn, Van Esch en Vlaming terug te kunnen voeren tot de 12de of 11de eeuw van de Christelijke jaartelling: de Maigrets zijn van Franse afkomst en komen uit Bretagne; de Van Doorns zijn van Nederlandse afkomst en komen uit de provincie Utrecht; de Van Eschen zijn van 'Belgische' afkomst en komen uit Brabant; de Vlamings, ten slotte, zijn weer van Nederlandse afkomst en komen uit 'Zuid-Holland' (of de Zuidelijke Nederlanden, in geval van 'n verkeerde vertaling van het Nederlands naar het Engels). De geschiedenis van elk van deze vier families zou edellieden en titels, familiekastelen, landgoederen en manors (herehuizen) omvatten; verder de veldslagen, oorlogen en vetes waar de leden van deze families bij betrokken zouden zijn geweest (en die zij gewonnen zouden hebben). De Maigrets, Van Doorns, Van Eschen en Vlamings hebben, nog steeds volgens dezelfde (kommerciële) instelling, ook 'n familiewapen.
 afdruk zwart op wit 
©MVVM, 51-65 NTWO


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR=MVVM=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

begin stamboom
>=<