|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MVVM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|
|                               |
|                               |
| S t a m b o o m  N i v o  I                |
|                               |
| NAAM:    Machiel Vincent van Mechelen           |
| ROEPNAAM:  Machiel de eerste 22 jaar, Vincent daarna    |
| GEBOREN:  19 juli 1948 te Amersfoort            |
| MOEDER:   Sonja Margaretha de Bie             |
| VADER:   Marinus Klaas van Mechelen            |
| NADERE INFORMATIE: deze wordt gegeven in 'n apart dokument, |
|       getiteld "Persoonlijke gegevens".        |
| BIEZONDERHEID: stamt uit 'n eeuwenoud geslacht dat tot op  |
|       heden nooit televisie in huis gehad heeft.    |
|                               |
|                               |
|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MVVM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|
>=<
indeks
[NAAR INDEKS]
hoofdpagina
begin stamboom
>=<