>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<HET RANDSCHRIFT OP DE NEDERLANDSE EURO
Vervolgonderdeel 10


SPELFOUTEN OP VALSE MUNT


Er zijn Duitse 2-euromunten nagemaakt die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Het opvallendste verschil zit 'm in het sympatieke Duitse motto:

EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT

Daar hebben de schoften van gemaakt:

EINIGKEIT UND RECMT UND FREIHEIF

Als de oplichters enig moreel gevoel hadden gehad, dan zouden ze niet de Duitse maar de Nederlandse 2-euromunten verkeerd nagemaakt hebben. In dat geval zouden ze ook nog de gelegenheid gehad hebben om door middel van 'n paar spelfouten het valse SS-motto op de rand van dat muntstuk te vervangen door 'n beter, echt motto.

Ik laat hier enige mogelijkheden volgen van spelfouten in het motto van Neerlands officiŽle valse munt. Allereerst drie kopieŽn met maar een spelfout:

GOD ZIJ NET ONS
GOD ZIT MET ONS
GOUD ZIJ MET ONS

Vervolgens 'n aantal kopiŽen met twee spelfouten:

GELD ZIJ MET ONS
GOD BLIJ MET ONS
GOD VRIJ MET ONS
MOED ZIJ MET ONS

En tenslotte 'n selektie van kopiŽen met drie spelfouten:

GERT ZIJ MET ONS
GOD ZEI HET ONS
GOD ZINGT MET ONS
GOD ZINKT MET ONS
GODIN, ZIJ MET ONS
GOH, ZIJ MET ONS?
NORM ZIJ MET ONS

Hoe meer spelfouten, hoe groter de verrassing natuurlijk. Het is jammer dat ik bij drie fouten moet stoppen, want vier fouten zou al 'n rundschrift, sorry, randschrift kunnen opleveren zoals:

GAAN ZIJ MET ONS?
GEEN ZIN MET ONS
GOD ZEIKT MET ONS
GOD ZEIST MET ONS
GOD ZIJ NIET EENS
GOT SIJ MIT UNS

Als ik mij moet beperken tot ten hoogste drie spelfouten, geef ik zelf de voorkeur aan de vervanging van de G door 'n D, de O door 'n E en de D door 'n O. Dat wordt dan:

DEO ZIJ MET ONS

Dit levert toevallig 'n heel toepasselijk motto op: deo is namelijk niet zozeer 'n variant van deus, maar 'n afkorting van deodorant, het middel dat iedereen goed kan gebruiken om de luchtjes te verdrijven van geld dat stinkt. In plaats van 'n deus ex machina, oftewel 'n god uit de machine, wordt het zo dus deo ex machina, oftewel deodorant uit de machine.

Ik ben ervan overtuigd dat de Ministers van FinanciŽn, de Ger(ri)t Zalm van Hierboven en zijn opvolger Wouter Bos, noch hun kornuiten de spelfouten zullen opmerken. Zolang het gaat om niet meer dan 3 fouten op 'n motto van 12 tekens en 3 spaties, is ook de kans dat justitie of politie erachter komen of door een van de zeldzame geletterde en leesgrage Nederlandse burgers zouden worden ingelicht minimaal.

Laat u echter niet verleiden tot overmoedige aktie, want de vervanger van het valse motto hangt 'n zware straf boven het hoofd. U bent gewaarschuwd!


60.MZW-64.MNW


[Naar vervolgonderdeel 11]
©MVVM, 60-64 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

zaken
Euro
>=<