>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<RETEKOOL EN LUIERWERK
Vervolgonderdeel 9


RESPIJT VOOR HET KLAROENGESCHAL


Vol vrees, dan wel hoop, zit iedereen te wachten op het luide schallen der klaroenen dat het begin van de strijd in het kafveld moet aankondigen. Doch er klinkt nog geen klaroengeschal aan Retecool-kant, en er klinkt nog geen klaroengeschal aan MVVM-kant. De reden is dat er enstige problemen zijn aan het Retecool-front. Allereerst blijkt het schijnbaar over de hele linie zo 'coole' kamp sterk intern verdeeld te zijn, niet alleen tussen verschillende personen onderling, maar soms zelfs waar het een en dezelfde persoon betreft. Nu zou dit niemand hoeven te verbazen waar zich wel 15,000 Nederlandstaligen verzamelen.

Hoewel ... Die schatting van 15,000 blijkt veel te hoog geweest te zijn. Die was gebaseerd op het aantal dagelijkse bezoekers of gebruikers van de weblog, dat 5,000 of meer is. Bezoekers (waaronder ook ikzelf af en toe) zijn echter nog geen fans, laat staan mensen die bereid zijn Reet tot het einde toe te steunen. Reet kan feitelijk alleen rekenen op de gebruikers die ook lid zijn. (Het was me ontgaan dat Retecool 'n vereniging is.) En dat aantal is om en bij 2,800, waarbij ik er vanuit ga dat elke 2 leden ook 2 verschillende personen zijn. De schatting van het aantal voertuigen waarover het Retecool-leger beschikt, kan ik dus ook naar beneden bijstellen tot zo'n 1,400 BMW's. (Dat blijft natuurlijk 'n onrustbarende overmacht tegenover 1 fiets!)

De minst ernstige verdeeldheid in het Retecool-kamp wordt nog gezaaid door enkele denkende lieden die eigenlijk niet mee willen doen. Zij proberen Reet er voorzichtig op te wijzen dat Vincent nooit uit wraak of zo op zijn beurt Reets ouders in het konflikt betrokken en misbruikt heeft. Waar is die fotomontage dan waarin Vincent de spot drijft met Reets vader en Reets moeder, of waarop Reets vader en Reets moeder met Hitler en Mein Kampf in verband gebracht worden? Zij kennen zelfs van Reet niet eens 'n fotofuck die door Vincent in elkaar gezet is, ook al is Reets foto overal gratis verkrijgbaar. Bovendien vraagt Vincent die boete of schadevergoeding voor 'n goed doel en niet voor zichzelf. Nou, dit stelletje zuigende party poopers leeft misschien nog, maar is inmiddels wel 'n mondje kleiner gemaakt.

De interne verdeeldheid van het wellicht wat te weinig onderkoelde leger komt pas goed tot uiting tussen Reet en de Retecool-Uitschijtersuitschotprijswinnaars. Zij zijn oververhit door 'n twist over wie Vincent mag 'aanpakken'. Aanpakken, want ze zijn het er zelfs nog niet over eens of Vincent eerst gevangengenomen moet worden en opgesloten, of dat deze vijand meteen 'afgemaakt' moet worden. De hoofdprijswinnaar, Damien de Vries, wil per se 'n gaskamer in zijn huis inrichten, het liefst in zijn garage. Daarin zou Retecool zich op prettige wijze van Vincent en andere tegenstanders nu en nog heel lang in de toekomst kunnen ontdoen.

Gebruikers en argeloze bezoekers van Retecool zullen zich afgevraagd hebben of Damien nog wel leeft, want je komt niemand met die naam nog tegen op Neerlands 'zo'n beetje populairste' weblog. Klopt: Damien de Vries opereert eveneens onder de naam Carpe Noctem (Pluk de Nacht) en laat iedereen weten dat zijn alter ego 'overleden' is. Wat zielig! Als Carpe Noctem heeft deze zieke geest het volgende braaksel in 'n speciaal aan Vincent van Mechelen gewijd flame-forum op Retecool achtergelaten:

Ontzettend laf van die Vincent om wijlen Damien de Vries (Link) zo door het slijk te halen.
Kijk dat vind ik nou echt NSB mentaliteit Vincent!
Jul 29, 04 | 2:28 pm

Iemand die net over zichzelf het stuk in de Uitschijtersuitschotprijzen gelezen heeft en dan nog op die manier over Vincent en NSB-mentaliteit begint, moet inderdaad wel 'n uiterst gestoorde geest zijn. Los daarvan beantwoordt Damien de Vries uitstekend aan het door Hubert Roth opgeroepen beeld van de typische Retecooler dat erop neerkomt dat je straffeloos elke fout, overtreding of misdaad kunt en mag begaan, indien en voor zolang je die fout, overtreding of misdaad maar niet blijft begaan en weer begaat onder dezelfde naam. Dat soort figuren heeft natuurlijk 'n plank voor hun kop, en Carpe Noctem ziet nu in de pikdonkere nacht zelfs die plank niet meer.

De nachtplukker geeft toe dat de idee van die gaskamer misschien niet helemaal origineel is, want er schijnen al eens eerder mensen geweest te zijn die zich door middel van gaskamers van ongewenst volk ontdeden. Zoiets heeft Damientje ooit wel eens op school gehoord bij een van die verplichte nutteloze vakken waarbij totaal geen, maar dan ook totaal geen, computer aan te pas kwam. Niettemin was zijn persoontje toen wel 'n beetje onder de indruk geweest van de grondige, grootschalige metode van doden die dat inhield. Vergelijk dat eens met die primitieve machetes!

Reet heeft Damien de Vries' voorstel wel aangehoord, maar wil zelf per se 'n auto gebruiken om Vincent aan te pakken. Dit lijkt me alleszins redelijk, omdat Retecool niet voor niets zo'n 1,400 van die machines in gaat zetten in de strijd. Maar er zat toch 'n aapje in zijn mouw: toen Reet zei "'n auto", bedoelde Reet "mijn BMW". Nogmaals, Damien wil met alle geweld 'n gaskamer in zijn huis, en denkt daarbij aan zijn garage. Reet wil met alle geweld Vincent aanpakken met zijn BMW, die 'n vette uitlaat heeft. Als ik als buitenstaander deze twist in de verte aanhoor, denk ik wel dat Hubert, alias Reet, en Damien, alias Carpe Noctem, binnen niet al te lange tijd 'n voor de hand liggende oplossing voor hun konflikt zullen vinden.

Ook de tweede-prijswinnaar, Kristiaan Thivessen, opereert inmiddels onder 'n andere Retecool-naam. Wat 'n ondankbare sujetten zijn dat toch, die Retecool-Uitschijtersuitschotprijswinnaars: ontvangen ze van mij 'n eervolle prijs en veranderen ze prompt hun naam! --Sorry, dit moest ik even kwijt.-- Kris' nieuwe naam is wel herkenbaar gebleven: het is Kris-anti-reet geworden. Hoewel mij op dit moment niet duidelijk is met welke inhoudelijke verandering deze naamswijziging gepaard is gegaan (if any), duidt zij wel op 'n geschil met 'reet', zou je zo zeggen. Het wachten is nu op Reet die zijn naam verandert in Reet-anti-Kris(t). (Voor de goede orde moet ik wel vermelden dat Kris-anti-reet op 'n gegeven moment weer Kris-weekje-weg werd, en dat dat na 'n aantal dagen weer Kris-weekje-terug was, om daarna toch maar weer gewoon het oude Kris te worden.)

Er is iemand die zijn naam niet veranderd heeft. Ik denk dan aan Frankie, maar die heeft dan ook officieel geen prijs gewonnen. Niettemin gaat Frankie er prat op dat de derde Uitschijtersuitschotprijs voor hem was. Deze trouwe Retecooler eist de eer van het 'afmaken' nu helemaal voor zichzelf alleen op, juist omdat Frankie steeds Frankie is gebleven. Wanneer zijn strijdmakkers hem echter terecht op zijn negende of tiende plaats in de Retecool-pikorde wijzen, begint Frankie bijna te kermen van woede. Had Frankie het Reglement van Retetucht gelezen, dan was hem die teleurstelling bespaard gebleven. Maar ja, Frankie heeft dat reglement maar half gelezen, omdat het uit twee alinea's bestaat.

Alsof dit onderlinge gekissebis tussen Reet en zijn achterban nog niet erg genoeg is, blijken tot overmaat van ramp de logistieke problemen aan die kant veel groter te zijn dan verwacht. Ik kon het al bevroeden toen ik in de verte de Internetpooier met zijn schare hoeren en hoerinnen zag staan om zich op te maken voor de strijd. "Dat gaat nooit goed zo", dacht ik, "want als al die veertien honderd BMW's straks allemaal tegelijk op zo'n volslagen chaotische wijze op mij af komen rijden, zullen ze mij nooit bereiken. Die komen dan al lang van te voren vast te zitten in 'n retedikke file". Hubert Roth moet dus eerst zijn onafzienbare verzameling BMW's gaan 'reeten' --Retecools eigen weergave van to rate-- op basis van de staat waarin ze verkeren. En dan moeten ze duidelijk ingedeeld en opgesteld worden, want het laatste dat Hubert kan riskeren is dat de machines met technische mankementen vooraan gaan rijden en het begeven, waardoor de anderen er niet meer langs zouden kunnen. Uit 'n betrouwbare bron die niet nader genoemd wil worden, heb ik overigens vernomen dat Reet zelf slechts de beste vier honderd BMW's zou willen inzetten in de Slag in het Kafveld, maar dat de rest van zijn achterban dat nooit zal akcepteren.

Reet hoeft niet bang te zijn dat degenen die niet mee mogen doen naar Vincent zullen overlopen, want Vincent is geen weblogger. Er zijn echter genoeg webloggers en webloggers in spe die met het grootste gemak hetzelfde kunnen doen en uithalen als Reet, en naar wie de ontevredenen in zijn achterban wel kunnen overlopen. Hubert Roth kan zich toch niet permitteren duizend van zijn 'coolers tegen zich in het harnas te jagen. En dus moeten ook nog eens tegen de drie duizend soldaten (m/v) stuk voor stuk 'gereet' worden. Ditlaatste op basis van hun militaire kapaciteiten. Die soldaten moeten dan vervolgens nog eens duidelijk opgedeeld worden in groepjes van twee die elk een voertuig gaan delen. Voordat Reet dat allemaal gereed heeft ...

Ik geloof graag dat degenen die met mij sympatizeren, en ook militaire deskundigen, zullen willen opmerken dat dit juist het geijkte moment is om de strijd te beginnen. "Laat de klaroenen nu schallen!" Daar hebben ze strategisch gezien wel gelijk in, maar ik moet ook aan mijn toekomst denken. Indien ik de strijd nu begin, en win, zullen objektieve, wetenschappelijk geschoolde geschiedschrijvers later beweren dat de uitkomst van de Slag in het Kafveld al van tevoren vast lag. Dit omdat het Retecool-leger met zijn 2,800 soldaten sterk verdeeld was, terwijl het MVVM-leger met zijn ene soldaat 'n geheel gesloten front vormde, en omdat het Retecool-leger de strijd met wel 700 verouderde en niet in perfekte staat verkerende voertuigen moest voeren, terwijl het MVVM-leger dat maar hoefde met 1 verouderd en niet in perfekte staat verkerend voertuig. In traditionele termen samengevat: onder de huidige omstandigheden valt er voor mij aan 'n overwinning geen enkele eer te behalen.

Het is daarom dat ik besloten heb om te wachten, om zo Retecool eerst in de gelegenheid te stellen zijn interne geschillen en logistieke problemen op te lossen. Duidelijkheid kent geen tijd was Hubert Roths allereerste motto op zijn weblog, maar Hubert zal inmiddels ook ontdekt hebben dat de duidelijkheid in deze zaak veel meer tijd vergt dan hem lief is. Jammer voor hem. Ondertussen kan ik mij nog wat met andere geluiden dan klaroengeschal bezig houden.

59.LZO.05

[Naar vervolgonderdeel 10]
©MVVM, 59-66 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

zaken
Retecool
>=<