>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<HISTORISCHE   (RAND)FIGUREN


HENRICUS MACHELIN (-1309-)

Lid van het stadsbestuur (schepen) te Utrecht in 1309.
(Bron: kwartierstaat vervaardigd door Gerardus Adrianus van Mechelen junior: 'volgens Johan v/d Water, Groot Placaatboek v/d Stad Utrecht dl III, blz 147'.)


FLORIS BERTHOUT genaamd VAN MECHELEN (ca. 1370)

Vader van Hendrik van Mechelen en grootvader van Jan van Mechelen.
(Bron: kwartierstaat van Adrianus Petrus Slats op http://www.apslats.nl/FRAME3E.HTM, onder #509504.)


HENDRIK VAN MECHELEN (ca. 1400)

Vader van Jan van Mechelen.
(Bron: kwartierstaat van Adrianus Petrus Slats op http://www.apslats.nl/FRAME3E.HTM, onder #254752.)


JAN VAN MECHELEN (ca. 1427)

Lid van het stadsbestuur (schepen) te Antwerpen in 1427, vader van Hendrik van Mechelen.
(Bron: kwartierstaat van Adrianus Petrus Slats op http://www.apslats.nl/FRAME3E.HTM, onder #127376.)


HENDRIK VAN MECHELEN (-1459-1497)

Burgemeester van Antwerpen in 1459 en 1462, vader van Floris van Mechelen.
(Bron: kwartierstaat van Adrianus Petrus Slats op http://www.apslats.nl/FRAME3E.HTM, onder #63688.)


FLORIS VAN MECHELEN (-1549)

Burgemeester van Lier, vader van Cornelis van Mechelen.
(Bron: kwartierstaat van Adrianus Petrus Slats op http://www.apslats.nl/FRAME3E.HTM, onder #31844.)


FRANSISCA VAN MECHELEN (ca. 1570)

Volgens 'n gerucht minnares van de Willem van Nassau die leefde van 1533 tot 1584. (Voor verdere informatie zie ook het gedicht De Willem Die Zij Eren.) Uit de verhouding met deze man, die als bijnaam Willem de Zwijger had, zou 'n buitenechtelijk kind voortgekomen zijn. Terwijl hij alleen al uit zijn vier huwelijken dertien kinderen had, ontbrak het Willem de Zwijger geenszins aan buitenechtelijke relaties en kinderen. (Overigens is het omgekeerd de vraag of 'n wettig kind van hem, zoals Maurits van Nassau, wel 'n natuurlijk kind van hem was. In ieder geval mocht Maurits zijn moeder, Anna van Saksen, zijn leven lang niet te zien krijgen, omdat zij vreemd ging!)

Willem van
  Nassau De veronderstelde minnaar van Fransisca, en mogelijk biologisch vader van 'n kind van haar

NICOLAAS VAN MECHELEN (-1578-)

Lid van het stadsbestuur (schepen) te Antwerpen, werd op 22-4-1578 'tot ridder verheven'.
(Bron: kwartierstaat vervaardigd door Gerardus Adrianus van Mechelen junior.)


CORNELIS VAN MECHELEN (ca. 1600)

Lid van het stadsbestuur (schepen) te Lier, getrouwd met Barbara van Nassau. Uit dit huwelijk werd Margaretha van Mechelen geboren.
(Bron: kwartierstaat van Adrianus Petrus Slats op http://www.apslats.nl/FRAME3E.HTM, onder #15922)


MARGARETHA VAN MECHELEN (1581-1662)

Margaretha van
  Mechelen 'n Voorouder van Diana Spencer. Als het aan haar gelegen had, was de daarvoor benodigde verbintenis tussen haar zoon en diens vrouw nooit doorgegaan.

'Jonkvrouwe', geboren 1581, overleden op 17-05-1662 te Den Haag, begraven te Leiden in de Pieterskerk, partner van Maurits van Nassau (1567-1625). De echtgenoot van Maurits' moeder, Willem van Nassau (1533-1584), zou 'n minnaar geweest zijn van Fransisca van Mechelen. Maurits was nimmer gehuwd, doch '[liet] bij M. van Mechelen (adellijke stamme in Brabant) verscheidene natuurlijke kinderen na'.

De volgende informatie over de verhouding tussen Margaretha en Maurits is indirekt ontleend aan Leo van de Pas:

Margaretha van Mechelen was ... a lady-in-waiting to ... Maurits' sister. ... Her father, Jonker Cornelis van Mechelen, had belonged to the lower nobility while her mother, Barbara van Nassau, belonged to an illegitimate branch of the House of Nassau, which made Maurits and Margaretha cousins. Maurits bought a house for Margaretha in The Hague and in 1601 [their first] son was born ... Financially [Margaretha] was not dependant upon Maurits as she had had a rich inheritance from her own family. ... Probably she was aware that in later years he had fleeting affaires with other women and fathered five more children by five different women. ... Shortly before Maurits died he acknowledged [their three] illegitimate children ... Maurits had threatened [to marry Margaretha and so to legitimise their children] if his younger half-brother, Frederik Hendrik, refused to marry ... The children of Margaretha and Maurits were highly regarded and accepted at the Dutch Court.

In dit citaat wordt beweerd dat Margaretha en Maurits nicht en neef waren, omdat Margaretha via 'n buitenechtelijk kind met Maurits verwant zou zijn. (Haar moeder was 'n afstammeling van Alexis van Nassau-Corroy, buitenechtelijke zoon van Hendrik III van Nassau.) Dit veronderstelt echter dat Maurits zelf niet alleen 'n wettig maar ook 'n natuurlijk kind van Willem I van Nassau was, hetgeen helemaal niet zeker is. (Zie boven onder Fransisca van Mechelen.) Als Willem niet Maurits' biologische vader was, waren de twee partners geen neven (m/v), noch in wettige, noch in natuurlijke zin. Tenzij, natuurlijk, de biologische vader van Maurits ook weer 'n verwante Van Nassau of eventueel Van Mechelen was ...1

Maurits van
  Nassau De minnaar en mogelijk neef van Margaretha, biologisch vader van haar drie kinderen

De kinderen van Margaretha en Maurits, waaronder hun eerste zoon Willem (1601-1627), kregen hun vaders achternaam. Die naam vinden we ook nog bij de kleinzoon Willem (1620-) en de achterkleindochter Alida (1661-1742). De partner van Alida van Nassau was Jan Wijnants (-1739), waarna de nazaten van Margaretha in althans een tak de volgende familienamen dragen: Wijnants, Simonis, Bogaerts, Van Kleef, Van Zon en Slats.

Leeft Margaretha van Mechelen in Nederland nog voort in de Wijnantsen tot en met de Slatsen, in Engeland leeft ze voort in de Bennet(t)s, de Fitzroys, de Seymours en de Spencers. Zo stammen Diana Spencer en haar kinderen William en Harry Windsor, kleinkinderen van Elizabeth Windsor, staatshoofd van o.a. Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, van haar af. Weliswaar was Margaretha tegen het plan van haar tweede zoon Lodewijk (1602-1665) om te trouwen met 'n zekere Isabella, maar deze zette toch door. (Anders was Diana er nooit geweest.) Het volgende citaat getuigt ervan:

In 1630 [Lodewijk van Nassau] wished to marry Isabella van Hornes, but Margaretha objected because she was a second cousin of Isabella's mother who had forsaken the Catholic religion to marry the Count of Hornes. However, Lodewijk ignored his mother's objections and married Isabella.

Margaretha's (ongewenste?) kleindochter, Elisabeth van Nassau (1633-1718), trouwde op haar beurt met Henry Bennet. Uit dat huwelijk werd Isabel Bennet (1667-1722) geboren, waar Diana van afstamde via Fitzroys, Seymours en eerdere Spencers. Dus als William Windsor ooit nog monarch wordt in 'n tijd dat het Kanada nog steeds niet is gelukt om geheel op eigen benen te staan en zich te ontdoen van 'n als algemeen-politiek bedoeld eksklusivistisch systeem, dan wordt 'n Van Mechelen nog staatshoofd van Kanada, ook al is het dan misschien op het nippertje en onterecht. Vive le Roi de(s) Malines!

(Bronnen: kwartierstaat vervaardigd door Gerardus Adrianus van Mechelen junior, met verwijzing naar Wagenaar, Ned.Historie, dl X, boek XL; http://worldroots.com/brigitte/royal/, waar Van de Pas aangehaald wordt; en de kwartierstaat van Adrianus Petrus Slats op http://www.apslats.nl/FRAME3E.HTM, onder #7961; http://members.home.nl/pushkar/prinsMaurits.html)


PIETER VLAMING (1686-1734)

'[A]uteur van de beknopte historiek van de satire, stamde uit een doopsgezinde familie. ... Na de Latijnse School [van zijn geboortestad Amsterdam] volgde hij colleges aan het Athenaeum Illustre. Daarna, in 1704 en vier maanden na [zijn vriend] Lukas Schermer [1688-1711], liet hij zich inschrijven te Leiden als student in de rechten. Op 17 februari 1706 trouwt hij Wijnanda Calkoen te Zuid-Akerdam. In die ban was ook de buitenplaats "Hogerwoert" gelegen. Na zijn huwelijk vestigde hij zich in het hartje van de Amsterdamse haven, op de Droogbak, waar hij een victualiŽnhandel begon, d.w.z. een handel in kaas, boter, scheepsbenodigdheden en andere kleinigheden. Tijdens zijn eerste huwelijksjaren wijdde [de dichter] Vlaming zich aan de letterkunde. In 1708 kwam zijn hoefdicht "Hogerwoert" tot stand en in 1709 verscheen de uitgave van Alle de Schimpdichten van Juvenalis en Persius Flaccus.'

'[D]e Amsterdammer Pieter Vlaming is lid geweest van de Haarlemse kamer. ... Vlaming had ook een buiten, "Hogerwoert" genaamd en gelegen op loopafstand ten noorden van Haarlem. Maar het is twijfelachtig of hij er permanent verbleef. Vooral in de periode vůůr 1709, toen hij het heel druk had met de bevoorrading van uitgaande schepen op de Amsterdamse Droogbak, zal hij niet vaak op Hogerwoert hebben verbleven. Al met al lijkt het idee om een bundel klassieke satires in Nederlandse vertaling uit te brengen van Haarlem (lees: van Schermer) te zijn uitgegaan.'

Op dit moment is er geen relatie bekend met de Pieter Vlaming uit de stamboom van de familie Van Mechelen-de Bie die leefde omstreeks 1849.

(Bron: Korte Verhandeling van de Satiren en Satirschryveren, Pieter Vlamings proeve van een historiek van de satire (1709), Inleiding en tekstuitgave door Dirk Smout, gevonden op www.multimania.com/secpen/SP0102.htm.)
1  Dit soort kwesties speelt nog steeds. Zo wordt er ook aan getwijfeld of Beatrix von Lippe-Biesterfeld, het feitelijk erkende staatshoofd van de Noordelijke Nederlanden op dit moment, wel 'n afstammeling is van 'Willem I', zoals Artikel 24 van de huidige grondwet van dit land eist. De kleinzoon van die Willem, 'Willem III', was namelijk op het moment dat hij zijn al of niet laatste kind kreeg onvruchtbaar ten gevolge van syfilis. Dat kind zelf kan, om diverse letterlijke en figuurlijke redenen, het beste herinnerd worden als 'Wilhelmina de Koude'. Als haar biologische vader wordt meestal De Ranitz, 'n adjudant van Willem, genoemd.
Het is menigeen al opgevallen dat Beatrix von Lippe, kleindochter van die Wilhelmina, weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek dat het (gebrek aan) verband tussen haar eigen DNA en dat van historische (rand)figuren die geacht worden verwanten van haar te zijn, zou kunnen blootleggen. (Meerdere bronnen, waaronder: http://historiek.net/koningshuizen/willem-iii-der-nederlanden-1817-1890-0068 en http://sp00kje.nl/?p=3464 met het artikel van http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/11/08/ waarom-koninklijk-dna-onderzoek-wordt-geweigerd/.)
Volgens Edwin de Roy van Zuydewijn, voormalig echtgenoot van Margarita de Bourbon de Parme, lid van de familie Von Lippe-Biesterfeld, zou DNA-onderzoek van zijn vrouw hebben aangetoond dat de zogenaamde 'Oranjes' helemaal geen Oranjes zijn. Dit zou gebleken zijn uit 'n vergelijking van Margarita's erfelijk materiaal met het nog beschikbare DNA van 'n zekere Helena van Nassau. (Bron: AD Weekendfocus, 5 november 2005, interview met Edwin de Roy Van Zuydewijn.)©MVVM, 51-70 NTWW

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

begin stamboom
>=<