A site in its own rightPatrick Klerks
van The Abasing Retecool

Laffe, infantiele en inhoudsloze blaaskaak van de redaktie van de zichzelf "The Amazing Retecool" noemende weblog Retecool.com:

 • laf, omdat Patrick anoniem zijn op de persoon gerichte vuil spuit onder de naam Jesuispie zonder zelf zijn identiteit kenbaar te maken. (In tegenstelling tot Reet, de oprichter van Retecool wiens burgerlijke naam Hubert Roth is, durft Jesuispie nog steeds niet voor zijn echte naam uit te komen.)
 • infantiel, omdat de inmiddels 28-jarige Patrickje zich gedraagt als 'n klein kind op 'n schoolplein dat anderen, al wijzend met het vingertje, uitmaakt voor gek in absolute zin (d.w.z ongerelateerd aan 'n bepaalde aktiviteit of opvatting). Net als Hubert Roth en Olaf Bloemberg, in dezelfde redaktie, eist het kind op deze wijze vooral de aandacht voor het feit dat het zelf per se door allen die groot en sterk zijn als medenormaal beschouwd wil worden, eveneens in absolute zin.
 • inhoudsloze blaaskaak, omdat Jesuispie het heeft over 'het neersabelen van 'n website' door zijn baasje Reet, zonder dat het dat baasje gelukt is bij het sabelen ook maar iets van de uitgebreide en diverse inhoud te raken.

In Retekool en Luierwerk wordt Patrick Klerks omschreven als 'de suizende hofpias van het Potserpaleis'.

60.EVM.14


TOELICHTING 1. VERWEER VAN DE PERSOON IN KWESTIE

  Persoon Klerks heeft mij op 60.27.3 per e-mail (gedateerd "25 juni 2005") laten weten het met de eerste twee van bovenstaande drie typeringen niet eens te zijn. Wat betreft het eerste punt, zijn lafheid, schrijft Klerks:

  "Dit is niet helemaal correct. Inmiddels ben ik open en bloot te bewonderen [...] op www.patrickklerks.nl. Van anonimiteit is dus duidelijk geen sprake meer."

  Nu zal niemand anders dan Patrick Klerks beter kunnen beseffen dat de aanleiding tot het schrijven van bovenstaand 'encyklopedisch artikel' over hem zijn eigen bijdrage was aan de Retecool-WikiPedia over het onderwerp Vincent van Mechelen; onder de naam Jesuispie wel te verstaan. Dat vernederende (abasing) stukje verscheen vijf weken nadat ik Retekool en Luierwerk had afgesloten en zes tot zeven weken voor de eerste versie van deze pagina. Wie het leest, en vervolgens het artikel in de Retecool-Wiki over Je Suis Pie / Je suis Pie / Je suis pie / Jesuispie / Pie zelf raadpleegt, wordt op geen enkele wijze duidelijk gemaakt en komt er op geen enkele wijze achter wie die zogenaamde Je Suis Pie / Je suis Pie / Je suis pie / Jesuispie / Pie is. (Het eerste wat je van 'n beetje informatief encyklopedietje zou verwachten.)

  Er bestaat inderdaad 'n URL www.patrickklerks.nl, maar waar Patrick deze elders op Retecool gebruikt --en dat is dus niet in zijn bijdrage over mij-- is de enige funktie ervan je door te verbinden naar de eigen weblog van Jesuispie, waar ook al in de verste verte geen Klerks te bekennen valt. Alleen voor de echte en oplettende bewonderaar verschijnt Patrick Klerks --per ongeluk misschien?-- heel kort even in het statusvenstertje. Dat heet bij hem dus "open en bloot"! 1

  Wat betreft het tweede punt, zijn infantiliteit, schrijft Klerks:

  "Ook dat is niet helemaal waar. Soms maak ik anderen voor gek uit met een duidelijke relatie aan een bepaalde activiteit [...] of opvatting. Zo maak ik, welnu, jou uit voor gek en daarbij leg ik een duidelijke koppeling aan je activiteiten als publicist, en je opvattingen over Retecool."

  Als Patrick Klerks zich in het openbaar in de Retecool-Wiki en elders ook zo vriendelijk en beleefd over mij uitliet als in het hier geciteerde bericht aan mij, zou ik nooit enige behoefte gevoeld hebben om hem in deze encyklopedische folder te stoppen. Maar in het openbaar laat Patrick alias (Jesuis)pie zich, tot aan zijn opname in deze folder althans, over mij uit op 'n manier die alleen maar als zo beledigend mogelijk bedoeld is. "Hoe vernederender hoe meer hits voor Retecool.com en des te hoger de feitelijke of potentiŽle reklame-inkomsten", zullen we maar zeggen; van adverteerders die geen oog hebben voor etiek en lange-termijn-belangen moeten we dan toevoegen.

  In de rol van Jesuispie heeft Klerks, voorzover mij bekend, geen grenzen overschreden, aangezien de door hem geuite beledigingen, hoe kwetsend soms ook, persoonsrechtelijk toelaatbaar zijn. Dat neemt niet weg dat Klerks als lid van de Retecool-redaktie medeverantwoordelijkheid draagt voor het mogelijk maken van, profiteren van en ongestraft laten passeren van de grensoverschrijdende beledigingen en treiterijen van 'n prominent Retecooler als Damien de Vries. (Ongestraft wat de daden zelf betreft. 'n Zogenaamde 'IP-ban' maakt slechts soortgelijke daden in de toekomst moeilijker, indien het om iemand van buiten gaat.) En dat neemt niet weg dat Klerks, omdat deze persoon opereert in 'n milieu waarin velen zich bedienen van een of meerdere schuilnamen, niet net zo goed zelf die 'Damien de Vries' alias 'Carpe Noctem' alias ... (geweest) zou kunnen zijn. 2

  Op grond van mijn waarnemingen blijf ik er bij dat Patrickje op het schoolplein wel degelijk 'n gedrag vertoont dat gericht is op akceptatie door de grootste(n) en sterkste(n) in zijn groep ten koste van anderen en van universele waarden. Omdat Patrickje zich daarbij voordoet als Pietje, is dat behalve kinderachtig ook nog laf.


 2. VOETNOTEN
  Sinds de publikatie van dit dokument verschijnt Patrick Klerks niet meer in het statusvenster van het Potserpaleis. Iemand die nu op Retecool buiten de Wiki Jesuispie aanklikt, krijgt onderaan eerst www.ochblog.nl te zien en wordt dan doorverbonden naar jesuispie.herejesus.nl, waar de hofpias nog even anoniem opereert.
  'Damien de Vries', wie dat verder ook moge wezen, had blijkbaar op mijn webterrein iets gelezen of gezien wat het motto op de Nederlandse 2-euro-munt in verband brengt met (de) SS, en kwam toen aan met dit soort misdadig-ziekelijke bijdragen in Retecools strijd tegen mij:

  Nazi- en NSB-attributen van Damien de Vries

  (Dit is 'n verkleining van de in 'n Bericht van HubertRoth@hotmail.com getoonde afbeelding.) Weliswaar werd snel na mijn publikatie van dit materiaal beweerd dat 'Damien de Vries' 'n IP-ban had gekregen, maar vervolgens ging 'Jesuispie' in de Retewiki door alsof er helemaal niets aan de hand was.©MVVM, 60-70 ASWW

A site in its own right
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

zaken
Retecool
>=<