|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MVVM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|
|                               |
|                               |
| S t a m b o o m  N i v o  II                |
|                               |
| NAAM:    Sonja Margaretha de Bie             |
| GEBOREN:  21 oktober 1915, te Putten            |
| OVERLEDEN: 25 november 1976, te Amersfoort         |
| MOEDER:   Evertje van de Kamp               |
| VADER:   Hubertus Cornelis de Bie             |
| HUWELIJK:  7 juni 1939, te Amersfoort, met         |
|       M.K. van Mechelen, eerste en enige echt     |
| KINDEREN:  3 zonen uit dit huwelijk             |
| WERELDBESCHOUWING: geen kerkgenootschap; in de laatste tien |
|       jaar wel banden met niet-kerkelijke religieuze  |
|       of teocentrische genootschappen         |
| AKTIVITEITEN: dichtte en schilderde onder de naam 'Sonja van |
|       Mechelen' en schilderde ook onder de naam 'Sonja |
|       van Mechelen-de Bie'.              |
|       Enige gedichten van Sonja van Mechelen worden  |
|       beschikbaar gesteld in twee dokumenten:     |
|       -- 'n grafische versie met 'n foto        |
|       -- 'n geannoteerde tekstversie.         |
|       Enige schilderijen van haar zijn te bewonderen  |
|       op 'n aparte pagina               |
| FOTO/PORTRET: er is 'n foto waarop zij te zien is aan    |
|       het begin van deze stamboom en op haar      |
|       poëziepagina; bovendien is er 'n portret van   |
|       haar geschilderd door Rien van Mechelen     |
|                               |
|                               |
|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MVVM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|
>=<
indeks
[NAAR INDEKS]
hoofdpagina
begin stamboom
kind van S. M. de B.
>=<