|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MVVM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|
|                               |
|                               |
| S t a m b o o m  N i v o  II                |
|                               |
| NAAM:    Marinus Klaas van Mechelen            |
| ROEPNAAM:  Rini, Rien                    |
| GEBOREN:  26 september 1914 te Amersfoort         |
| OVERLEDEN: 19 juni 1966 te Amersfoort            |
| MOEDER:   Geertruida Vlaming                |
| VADER:   Gerardus Adrianus van Mechelen          |
| RELATIE:  getrouwd op 7 juni 1939 te Amersfoort met    |
|       S.M. de Bie, eerste en enige echt        |
| KINDEREN:  3 zonen uit dit huwelijk             |
| WERELDBESCHOUWING: geen kerkgenootschap           |
| BEROEPEN:  timmerman, bouwkundig tekenaar, makettebouwer,  |
|       architekt                    |
| VERDERE AKTIVITEITEN: kunstschilder             |
|       Enige schilderijen van hem zijn te bewonderen op |
|       'n aparte pagina.                |
|                               |
|                               |
|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MVVM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|
>=<
indeks
[NAAR INDEKS]
hoofdpagina
begin stamboom
kind van M. K. v. M.
>=<