>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<RETEKOOL EN LUIERWERK
Vervolgonderdeel 8


HET EZELPROCES TOEN, HET REETPROCES NU


De tijd begint te dringen, en ik moet mij nu gaan voorbereiden op het Reetproces. Toch kan ik de gedachte niet van mij afzetten dat er 'n zekere gelijkenis bestaat tussen het komende Reetproces en het Ezelproces dat ongeveer 37 jaar geleden plaatsvond. Omdat Hubert Roth zelf toen nog niet geboren was, zal ik eerst vertellen waar dat proces destijds over ging.

Het Ezelproces

Het proces draaide om het boek van Gerard Kornelis van het Reve, alias Gerard Reve, getiteld "Nader tot U" en gepubliceerd 21 jaar na de Tweede Wereldoorlog. In dat brievenboek komt de volgende passage voor:

En God Zelf zou bij mij langs komen in de gedaante van een ťťnjarige, muisgrijze Ezel ... 'Mijn Heer en mijn God! ... Ik houd zo verschrikkelijk veel van U,' zou ik proberen te zeggen, [en ik zou] Hem beginnen te kussen en naar binnen trekken, en [ik zou] Hem drie keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten ...

Om het schokeffekt bij Reet en zijn achterban te maksimalizeren, voeg ik nog 'n recent Zuid-Afrikaans kommentaar op Reves schrijven toe, zonder de oorspronkelijke spelling te wijzigen. Het artikel waar het uit komt is van Etienne Britz en heet "'Waar hebben wij het aan verdiend?'ín Beskouing van vier gedigte van Gerard Reve". Voor degenen die er geen onoverkomelijk reaktionaire sentimenten over spelling op na houden, is het te vinden in het Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans (Junie 2000):

In Reve se persoonlike religieuse mitologie -- of religieuse mitologie soos dit altans tot uitdrukking kom in sy literÍre werk -- word God soms voorgestel as ín nederige, lydende God met wie die skrywer hom intiem identifiseer, so intiem dat ín verbeelde kommunie die vorm van anale omgang kan aanneem.

Het hoeft niemand te verwonderen dat met name de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ernstig aangedaan was door het feit dat Reve haar God voorstelde als 'n ezel met 'n allesbehalve onneembare reet. De schrijver van Nader tot U werd aangeklaagd wegens smalende godslastering door de Heer Van Dis van die partij, hetzelfde seksistische en religionistische lichaam dat Minister Zalm van FinanciŽn nu nog zo nodig moet bevredigen door middel van 'n euromuntstuk met GOD ZIJ MET ONS erop. Er volgde 'n slepend proces ('het Ezelproces') waarin Reve uiteindelijk door de Hoge Raad der Nederlanden van alle aanklachten werd vrijgesproken. De Protestanten verloren het proces en Reve werd, met die o zo aanlokkelijke zijde van zijn eigen God voor ogen, alsmaar Katolieker.

Het Reetproces

Het kardinale verschil tussen de zaak van de Protestanten versus Reve toen en mijn zaak nu is dat het toen ging om 'n reet van 'n ezel en nu --het leven zit vol mysteriŽn-- om 'n ezel van 'n reet. Reet (en mede-Retecoolers) beging immers de stommiteit om 'n foto van 'n webpagina of uit 'n folder te halen en die foto vervolgens te misbruiken voor 'n kleptomontage ten behoeve van 'n zo groot mogelijk publiek zonder ook maar even de moeite te nemen om na te gaan wie er op die gestolen foto stonden en of de betreffende personen nog leefden. Voordat er bij Reets achterban de illusie ontstaat dat ze deze zaak, net als Reve in het verleden, wel zullen winnen, moet ik die achterban toch even uit de droom helpen. Gerard Reve gebruikte destijds namelijk geen foto van God om die te gaan 'fotofucken', laat staan 'fotorepen', en al helemaal geen foto die eigendom was van de Heer Van Dis met zijn Vader erop.

Niettemin loop ik het gevaar als ik Reet voor de rechter sleep dat Retecoolers mij zullen vergelijken met de SGP die Reve voor de rechter sleepte voor iets wat zij als belediging zag. Wanneer sommige Retecoolers mij al niet 'n verwantschap met de kleinere Christelijke partijen toedichten wegens mijn gebruik van woorden als moreel en norm en waarde, dan zeker 'n verwantschap met het CDA. Zijn het niet juist de Kristelijke en Christelijke partijen die de moraal en normen en waarden, dan wel waarden en normen, zo hoog in het vaandel hebben staan? Ik moet degenen die dit suggereren, mededelen dat mijn toestand aanzienlijk erger is: ik had het namelijk al heel lang voor Premier Balkenende over 'normen en waarden', om idiomatische redenen in die volgorde. (Voor 'n bewijs zie bijvoorbeeld De normen en waarden van spellingssystemen van 21 jaar geleden.) Ik geloof niet alleen in normen en waarden, maar zelfs in het primaat van normen en waarden over al of niet goddelijke autoriteiten, in enkel- of meervoud, zowel waar het de taal als waar het de werkelijkheid betreft. Dat is wel even 'n fundamenteel verschil met de formele ideologie van Kristianistische partijen!

'n Ander belangrijk verschil betreft de inhoud van die normen en waarden. Bij mij gaat het niet om een of andere seksueel-eksklusivistische en erotiekvijandige moraal, maar allereerst om 'n erkenning van personen als (mede)personen. Die erkenning houdt in dat personen er in vrijheid en gelijkheid hun eigen politieke en wereldbeschouwelijke opvattingen op na mogen houden, zonder dat ze meteen op 'n kwasi-moedige serieuze manier of op 'n kwasi-grappige laffe manier bedreigd worden met opsluiten, of erger nog afmaken. Die erkenning houdt eveneens in dat personen niet bestolen mogen worden van wat moreel gesproken hun materiële of ideële eigendom is; dat ze niet hoeven toe te staan dat daar door elke willekeurige ander gebruik van gemaakt wordt, laat staan misbruik, om hun eigen reputatie of die van hun naasten te schaden. Ik denk dan vooral aan de waarde die persoonschap voor mij heeft.

Er is tussen mij en Hubert Roth 'n konflikt gerezen, niet omdat Roth, in de gedaante van Reet, begonnen is om TRINPsite af te kraken, wat zijn goed recht is, maar er toe overging 'n poging tot karaktermoord, 'n moord op mijn persoon, te plegen. Dat konflikt is pas echt ernstig geworden toen Reet en groepsgenoten mijn ouders gingen misbruiken in 'n poging tot verdere en als definitief bedoelde karaktermoord. Op 'n voorstel van mijn kant om het konflikt in de minne te regelen, is Hubert Roth niet ingegaan; dat wil zeggen, Reet heeft alleen het allerminste gedaan om zich juridisch proberen in te dekken. Het vredesvoorstel is verworpen en daarmee is de tijd gekomen voor verdergaande maatregelen.

Velen van mijn tegenstanders ergeren zich aan mijn krachtige K --"Zie hoe oprecht hij is!"-- en zouden mij graag zien overgaan op 'n capitulerende C --"Zie 'm buigen!"--. Maar voor het met smadelijke beelden en fascistengrappen bezoedelen van de reputatie van zijn overleden ouders zal Machiel Vincent van Mechelen-de Bie liever sterven dan buigen! Niet dat ik graag voor 'n persoonlijke zaak sterf; ik sterf veel liever voor 'n bovenpersoonlijke zaak. Er is echter een persoonlijke zaak die boven alle andere uitstijgt, en dat zijn mijn ouders. Retecool-surfers hadden het kunnen weten, want juist daarom staan die foto's van mijn ouders en van hun schilderijen en die gedichten van mijn moeder op mijn privťwebterrein. Mijn ouders zijn degenen die voor 'n milieu zorgden dat mij als kind voedde in materiŽle zin, weinig doch voldoende; en 'n milieu dat mij als kind voedde in ideŽle zin, meer dan voldoende, met architektuur, beeldende kunst, literatuur en 'n kennis en gevoel voor wat in het algemeen van waarde is. Aan mijn ouders heb ik zowel mijn biologisch, dat wil zeggen natuurlijk, bestaan als mijn persoonlijk, dat wil zeggen kultuurlijk, bestaan te danken. Daarom valt er met hen niet straffeloos te spotten en niet straffeloos te smaden, gegeven het feit dat zij geen spot en smaad over zichzelf afgeroepen hebben. Degenen die sensatie zoeken in het kafveld mogen in het licht van deze wetenschap gerust van "oorlog" spreken.

Nu zullen de militaire deskundigen die dit meelezen wel weer wat meer getallen willen zien, zodat zij daar hun allernieuwste wiskundige modellen op los kunnen laten en de ingewikkelde berekeningen kunnen laten uitvoeren door de duurste en grootste Engelstalige computers die er op dit moment bestaan. Deze deskundigen laat ik weten, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij deze informatie strikt geheim zullen houden en dat zij de kosten van het onderzoek niet op mij zullen afwentelen, dat het materieel aan de kant van Retecool bestaat uit 7,500 BMW's (schattingen variŽren van een tot vijftienduizend) en aan de kant van MVVM uit 1 fiets. Het aantal soldaten aan de kant van Retecool bedraagt 15,000 (vijftienduizend); het aantal soldaten aan de kant van MVVM is 1 (een).

De Slag in het Kafveld kan beginnen.

59.ZMJ.19

[Naar vervolgonderdeel 9]
©MVVM, 59-66 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

zaken
Retecool
>=<